20 Cdo 712/2004
0
Dotčené předpisy:
20 Cdo 712/2004

O P R A V N É U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci žalobkyně J. D., zastoupené advokátem, proti žalované P. e., a.s., o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 55 C 166/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 58 Co 513/2003-40, ze dne 19. listopadu 2003, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2005, č.j. 20 Cdo 712/2004-57, se opravuje tak, že namísto zastoupené JUDr. Vladimírem Ch. je správně JUDr. Václavem Ch.

O d ů v o d n ě n í :

Při vydání uvedeného rozsudku došlo zřejmé k chybě ve jméně zástupce žalobkyně. Proto bylo třeba ve smyslu § 164 a § 243c o.s.ř. tuto zjevnou nesprávnost opravným usnesením napravit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2005

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu