20 Cdo 686/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 236 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 686/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I., zastoupené advokátem, proti povinné S., a. s., zastoupené advokátkou, ukládáním pokut, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 27 E 932/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. dubna 2002, č. j. 20 Co 78/2002-35, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu