20 Cdo 677/2005
Datum rozhodnutí: 22.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 677/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného K. R., zastoupeného advokátkou, proti povinnému F. F., zastoupenému advokátem, pro 144.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 23 E 349/99, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2004, č.j. 23 Co 187/2004-102, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým odvolací soud změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 27. 5. 2004, č.j. 23 E 349/99-79, tak, že návrh na zastavení výkonu rozhodnutí (co do 139.000,- Kč s příslušenstvím) zamítl (v rozsahu 5.500,- Kč usnesení potvrdil) a rozhodl o nákladech řízení.

Podáním ze dne 23. 2. 2005 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu