20 Cdo 67/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 67/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné KREDIT FINANCE, s. r. o. se sídlem v Třinci, 1. máje č. 540, identifikační číslo osoby 25846949, proti povinné L. K. , M., za účasti vydražitelky A. B. , M., pro 150 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek Místek, pod sp. zn. 142 EX 00633/14, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 22. dubna 2015, č. j. 40 Co 121/2015-158, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 22. dubna 2015, č. j. 40 Co 121/2015-158, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu