20 Cdo 667/2012
Datum rozhodnutí: 02.04.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
20 Cdo 667/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Magistrátu města Olomouce , se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583, proti povinné V. N. pro 1.230,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 Nc 5866/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. ledna 2011, č. j. 40 Co 1042/2010-216, takto: Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. 5. 2010, č. j. 50 Nc 5866/2009-93, zamítl návrh povinné (ze dne 23. 7. 2009, doplněný podáním ze dne 6. 1. 2010) na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 10. 6. 2009, č. j. 50 Nc 5866/2009-9.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesení okresního soudu potvrdil.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením ze dne 26. 7. 2011, č. j. 50 Nc 5866/2009-268, okresní soud zamítl žádost povinné o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 8. 2011, č. j. 40 Co 689/2011-279, nabylo právní moci dne 3. 10. 2011; lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 5. 12. 2011, avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. dubna 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu