20 Cdo 661/2002
Datum rozhodnutí: 28.11.2002
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 661/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného B. G., proti povinné M. N., pro částku 17.700,- Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky z účtu povinné, vedené u Okresního soudu v Plzni-městě pod sp. zn. 72 E 2113/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. března 2002, č. j. 15 Co 78/2002-9, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 8. února 2002, č.j. 72 E 2113/2001 (kterým okresní soud oprávněnému nepřiznal osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), podal oprávněný dovolání.

Po podání dovolání oprávněný dne 30. dubna 2002 zemřel.

Z povahy práva na přiznání osvobození od soudních poplatků vyplývá, že to se pojí s osobou účastníka řízení, resp. s poměry (majetkovými, sociálními a dalšími), jež se vztahují k jeho osobě. Jde tedy o právo vázané pouze na konkrétního účastníka řízení, které je-li soudem přiznáno na případné právní nástupce nepřechází (srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 18 Co 233/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 1999 pod poř. č. 130).

Jestliže v průběhu dovolacího řízení, jehož předmětem měl být přezkum rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, oprávněný ztratil způsobilost být účastníkem řízení, neumožňuje povaha věci v řízení pokračovat; Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu