20 Cdo 616/2009
Datum rozhodnutí: 23.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 616/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému S. Š., zastoupenému advokátem, pro částku 27.117,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 10 E 713/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 14.11.2008, č.j. 5 Co 2170/2008-14, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 10.2.2009 (č.l. 35), doručeným okresnímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. dubna 2009


JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.


předseda senátu