20 Cdo 616/2003
Datum rozhodnutí: 29.05.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 616/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jany Hráchové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné B. L. zastoupené advokátkou, proti povinným 1/ J. M., 2/ A. M., prodejem nemovitostí pro 359 712,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. E 847/98, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. května 2002, č.j. 20 Co 171/2002-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí.

Proti tomuto usnesení podali povinní dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyli zastoupeni, soud prvního stupně je usnesením doručeným dne 4. 11. 2002, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatelé na tuto výzvu neodpověděli.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel (fyzická osoba) zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li právnické vzdělání; podle § 241 odst. 2 o.s.ř. musí být dovolání advokátem (notářem) i sepsáno.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a je svoji povahou odstranitelný. K jeho odstranění činí soud vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, dovolací soud řízení zastaví (§243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Proto tak Nejvyšší soud rozhodl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází ze situace, kdy povinní z procesního hlediska zavinili, že řízení bylo zastaveno; oprávněné (podle obsahu spisu) však prokazatelné náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst.2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu