20 Cdo 599/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 599/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného P. S. , proti povinnému Ing. M. D. , srážkami ze mzdy, pro částku 70.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 79 E 417/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně z 29. 7. 2010, č. j. 16 Co 161/2010-102, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 26. 1. 2011, doručeným městskému soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu