20 Cdo 5925/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 5925/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného M. L. , V. R., identifikační číslo osoby 33128472, zastoupeného Mgr. Danielem Jankaničem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská č. 11/6, proti povinné Pacchetto, s. r. o. , se sídlem v Brně, Čechyňská č. 361/16, identifikační číslo osoby 28292014, pro 16 224,- Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 14955/15, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. září 2016, sp. zn. 20 Co 550/2015, takto:

I. Dovolání povinného se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2016, sp. zn. 20 Co 550/2015, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž měl být exekuce vedena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů řízení nemusí být odůvodněn (ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. 1. 2017 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu