20 Cdo 588/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 588/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému M. Z., zastoupenému advokátem, pro 19 533,- Kč, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 10 E 118/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 24. 6. 2008, č. j. 15 Co 429/2008-21, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 5. 2008, č. j. 10 E 118/2008-4, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, který přísluší povinnému od Č. s. s. z. v P.


Podáním, doručeným soudu dne 5. 2. 2009, vzal povinný své dovolání zcela zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, prokazatelné účelně vynaložené náklady v této fázi řízení dle obsahu spisu nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu