20 Cdo 5845/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 5845/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněného O. K. , zastoupeného JUDr. Vítem Lebedou, advokátem se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka č. 854/25, proti povinným 1) J. B. , 2) M. B. , pro 35 097,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 27 EXE 308/2013, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 26. srpna 2016, č. j. 60 Co 230/2016-169, takto:

I. Dovolání oprávněného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 26. 8. 2016, č. j. 60 Co 230/2016-169, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení nemusí být odůvodněn (ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2017


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu