20 Cdo 583/2005
Datum rozhodnutí: 02.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 583/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného města P., zastoupeného advokátem, proti povinné S. D., zastoupené advokátem, o nařízení exekuce, pro 11.986,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 73 Nc 506/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23.října 2003, č.j. 56 Co 178/2002-66, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil nařízení exekuce.

Podáním doručeným soudu I.stupně dne 25.ledna 2005 vzala povinná dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení přísluší případně rozhodnout v poměrech hlavy VI zák. č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2005

JUDr. František I š t v á n e k , v. r.

předseda senátu