20 Cdo 5741/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř., § 36 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.20 Cdo 5741/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem v Praze 1 Nové Město, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, proti povinnému M. Č. , pro 9 404 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě, pod sp. zn. 2 EXE 4489/2014, o dovolání manželky povinného Jaroslavy Čtveráčkové, narozené dne 6. dubna 1969, bytem v Jihlavě, Masarykovo náměstí č. 97/1, proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 3. září 2015, č. j. 54 Co 441/2015-32, takto:

Dovolání se odmítá .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 3. září 2015, č. j. 54 Co 441/2015-32, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, aniž by se mohl věcí dále zabývat a aniž by zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť dovolatelka není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována). Manželka povinného není ani podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účastníkem exekučního řízení, neboť dosud nebyl v tomto řízení postihován její majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu