20 Cdo 5732/2015
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 5732/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Citibank Europe plc , reg. č. 132781, se sídlem v Irsku, Dublin, North Wall Quay 1, provozující obchodní činnosti v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem v Praze 5 Stodůlkách, Bucharova 2641/14, identifikační číslo osoby 28198131, zastoupeného Mgr. Markem Lošnarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému V. Ch. , P., za účasti manželky povinného N. Ch. , R., pro 263 219 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 2020/2013, o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. února 2015, č. j. 18 Co 36/2015-90, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 30. září 2014, č. j. 33 EXE 2020/2013-64, jímž obvodní soud zamítl návrh manželky povinného na částečné zastavení exekuce.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadla manželka povinného dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudu ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 33 EXE 2020/2013-106, doručenou dovolatelce dne 26. 11. 2015 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), dovolatelka nedostatek povinného zastoupení neodstranila. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. ledna 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu