20 Cdo 5710/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5710/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Swiss Life Select Česká republika s. r. o. , se sídlem v Brně, Holandská č. 859/3, identifikační číslo osoby 63480191, proti povinné J. M. , V., pro 145 586 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorský úřad Třebíč, pod sp. zn. 042 Ex 3502/13, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. srpna 2016, sp. zn. 24 Co 1452/2016, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. srpna 2016, sp. zn. 24 Co 1452/2016, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu soudní exekutorky JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorský úřad Třebíč, ze dne 3. listopadu 2016, č. j. 042 Ex 3502/13-166, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. 12. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu