20 Cdo 5675/2016
Datum rozhodnutí: 19.04.2017
Dotčené předpisy: § 229 odst. 4 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 5675/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné SMART Capital, a. s. , se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo 26865297, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti povinnému Z. V. , pro 26 075 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 13606/14, o dovolání J. Š. , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 4. 2015, č. j. 12 Co 7/2015-28, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 14. 10. 2014, č. j. 103 EX 13606/14-21, kterým soudní exekutor odmítl podání J. Š. ze dne 10. 10. 2014, pro jeho opožděnost. Usnesení odvolacího soudu napadla J. Š. dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srovnej část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.). Proto Nejvyšší soud v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. dubna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu