20 Cdo 565/2005
Datum rozhodnutí: 02.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 565/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné A., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému J. J., zastoupenému advokátkou, o nařízení exekuce, pro 215.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 2224/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27.června 2003, č.j. 56 Co 303/2003-18, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil nařízení exekuce notářského zápisu.

Podáním doručeným soudu I.stupně dne 19. dubna 2004 vzal povinný dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení přísluší případně rozhodnout v poměrech hlavy VI zák. č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2005

JUDr. František I š t v á n e k , v.r.

předseda senátu