20 Cdo 5648/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5648/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ERGO pojišťovny, a. s. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1481/4, identifikační číslo osoby 61858714, zastoupené Mgr. Pavlem Fraňkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Švehlova č. 1900/3, proti povinné Ing. M. P. , zastoupené JUDr. Tomášem Tesařem, Ph.D., advokátem se sídlem v Plzni, Malická č. 1576/11, pro 5 730 814 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň sever pod sp. zn. 7 EXE 758/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. června 2013, č. j. 10 Co 250/2013-43, takto:

Dovolání povinné se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. června 2013, č. j. 10 Co 250/2013-43, kterým odmítl odvolání proti usnesení Okresního soudu Plzeň sever ze dne 4. prosince 2012, č. j. 7 EXE 758/2012-19, o nařízení exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu