20 Cdo 5644/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 5644/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné O2 Czech Republic a. s. , se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 60193336, zastoupené JUDr. Janou Kubištovou, Csc., advokátkou se sídlem v Praze 7, Trojská 69/112, proti povinnému Ing. K. V. , Ú. n. L., t. č. ve Věznici Rýnovice, pro 28 972 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 20658/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 5. 2015, č. j. 12 Co 217/2015-33, takto:
Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:
Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 2. 2015, č. j. 42 Nc 20658/2007-27, kterým Okresní soud v Ústí nad Labem odmítl odvolání povinného proti usnesení téhož soudu ze dne 11. 12. 2014, č. j. 42 Nc 20658/2007-21 (jímž byl zamítnut návrh na zastavení exekuce), pro jeho opožděnost a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu