20 Cdo 5617/2016
Datum rozhodnutí: 03.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 5617/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné M & M reality holding a. s. , se sídlem v Praze 1 - Nové Město, Krakovská č. 1675/2, identifikační číslo osoby 27487768, proti povinným 1) A. J. , zastoupené obcí Mosty u Jablunkova, se sídlem v Mostech u Jablunkova č. 800, 2) R. J. , pro 100 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Mgr. Alana Havlice, soudního exekutora, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 38/10, o dovolání povinného Rudolfa Jaššáka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2016, č. j. 10 Co 322/2016-201, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2016, č. j. 10 Co 322/2016-201, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora Mgr. Alana Havlice ze dne 17. 2. 2016, č. j. 197 EX 38/10-190, o odmítnutí podání povinného R. J. ze dne 25. 1. 2016, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora ze dne 4. 11. 2016, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. ledna 2017


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu