20 Cdo 5607/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5607/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému F. J. , pro 63 088 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň jih pod sp. zn. 8 EXE 1278/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. července 2014, č. j. 11 Co 255/2014-68, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. července 2014, č. j. 11 Co 255/2014-68, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Okresního soudu Plzeň - jih ze dne 1. dubna 2015, č. j. 8 EXE 1278/2011-75 nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu