20 Cdo 5597/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 5597/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Česká kancelář pojistitelů , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1724/129, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky č. 135/68, proti povinnému R. H. , pro 3 790 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích, pod sp. zn. 44 EXE 3681/2014, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 7. května 2015, č. j. 44 EXE 3681/2014-28, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 7. května 2015, č. j. 44 EXE 3681/2014-28, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2447/2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu