20 Cdo 5589/2016
Datum rozhodnutí: 15.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 5589/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 60193336, zastoupené Mgr. Petrem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti povinné E. B. , pro 25133,51 Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 EXE 95/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 29. 7. 2016, č. j. 23 Co 266/2016-222, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II: Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení okresního soudu ve výroku II tak, že povinná je povinna nahradit soudnímu exekutorovi JUDr. M. Zwiefelhoferovi náklady exekuce 7865 Kč do tří dnů od právní moci usnesení, ve výroku III usnesení okresního soudu potvrdil, a uložil povinné nahradit oprávněné k rukám jejího advokáta náklady odvolacího řízení 1270,50 Kč do tří dnů od právní moci usnesení.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání však není přípustné, protože usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu