20 Cdo 5489/2016
Datum rozhodnutí: 01.12.2016
Dotčené předpisy: § 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 5489/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti povinnému V. S. , zastoupenému obecnou zmocněnkyní J. Š., pro 1 806 Kč s příslušenstvím, vedené soudní exekutorkou Mgr. Marcelou Petrošovou, Exekutorský úřad Břeclav, pod sp. zn. 160 EX 6565/12, o dovolání zástavní věřitelky MUDr. Ľ. R., zastoupené JUDr. Michaelem Mannem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 29. 7. 2016, č. j. 27 Co 256/2016-260, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích odmítl odvolání zástavní věřitelky proti usnesení ze dne 9. 3. 2016, č. j. 160 EX 6565/12-202, kterým soudní exekutorka Mgr. Marcela Petrošová, Exekutorský úřad Břeclav, rozhodla o uspokojení přihlášených pohledávek z rozdělované podstaty ve výši 1 300 000 Kč způsobem v usnesení uvedeným.

Usnesení odvolacího soudu napadla zástavní věřitelka dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu