20 Cdo 5477/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 5477/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné ZEPTER INTERNATIONAL, s. r. o. , sídlem Spálená 112/55, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby 14500469, právně zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice, proti povinnému M. V. , V., právně zastoupenému Mgr. Michalem Kojanem, advokátem sídlem Kolínská 1686/13, 130 00 Praha 3, pro 38 356,- Kč s příslušenstvím, pro 16 572,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 83 EXE 921/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2016, č. j. 19 Co 457/2013-140, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2016, č. j. 19 Co 457/2013-140, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř., zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 23. 11. 2016 dovolání v celém rozsahu zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.); lze poznamenat, že oprávněnému podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017 JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu