20 Cdo 5467/2016
Datum rozhodnutí: 10.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5467/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného V. P. , P., proti povinným 1) J. H. , J., a 2) J. S. , P., pro 10 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Bronce, Exekutorský úřad České Budějovice, pod sp. zn. 8 EX 503/12, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 9. února 2015, sp. zn. 54 Co 260/2014, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 9. února 2015, sp. zn. 54 Co 260/2014, podle ustanovení §241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora JUDr. Milana Bronce, Exekutorský úřad České Budějovice, ze dne 25. října 2016, č. j. 008 Ex 503/12-465, a přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2016, sp. zn. 20 Cdo 5467/2016, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. 1. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu