20 Cdo 5424/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5424/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinným 1) Z. Š., P., a 2) J. B. , B. zastoupenému Mgr. Petrem Krechlerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dušní č. 906/8, pro 54 441,10 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 67 Ex 17507/15, o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, sp. zn. 14 Co 522/2014, takto:

Dovolání povinného 2) se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, sp. zn. 14 Co 522/2014, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti kterému je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že lze podat dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu