20 Cdo 5305/2008
Datum rozhodnutí: 19.02.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 5305/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Č. t., proti povinnému K. M., pro částku 150,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 17 Nc 6741/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 9. 7. 2008, č.j. 23 Co 293/2008-17, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání povinného, podal povinný dovolání, jež pak dne 1.12.2008 vzal v celém rozsahu zpět (viz protokol na č.l. 32).

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 19. února 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu