20 Cdo 52/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 52/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města Nejdek , se sídlem Městského úřadu v Nejdku, náměstí Karla IV č. 239, zastoupeného JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Vítězná 10, proti povinnému F. D. , zastoupenému JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Tylovo nábřeží 367, pro 27.235,- Kč příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 18 Nc 9342/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 1. 2010, č. j. 17 Co 491/2009-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 1. 6. 2009, č. j. 18 Nc 9342/2008-14, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, které vzal prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 21. 12. 2010 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu