20 Cdo 5182/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 5182/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ZUQ Czech, s. r. o. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 948/6, identifikační číslo osoby 24830801, zastoupené Mgr. Lumírem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická č. 38, proti povinnému M. B. , pro 204 602,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 23 EXE 2204/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 27 Co 177/2015-100, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 27 Co 177/2015-100, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. ledna 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu