20 Cdo 512/2003
Datum rozhodnutí: 17.12.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 512/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných F. K., a J. S., zastoupených advokátem, proti povinnému V. N., zastoupenému advokátem, pro 13.990,- Kč s příslušenstvím srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 E 1608/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 5. 2002, č.j. 12 Co 289/2002-26, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, větou první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 17. prosince 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu