20 Cdo 5093/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5093/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné IMMOINVEST Group corporate trading s. r. o. se sídlem v Praze 2, Třebízského č. 1388/7, identifikační číslo osoby 27116794, zastoupené Mgr. Martinem Kašparem, advokátem se sídlem v Praze 8, Nad Rokoskou č. 1228/38, proti povinnému Z. V. , pro 15 258,01 Kč se smluvní pokutou ve výši 6 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 32 EXE 812/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. dubna 2015, č. j. 20 Co 120/2015-76, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. dubna 2015, č. j. 20 Co 120/2015-76, kterým mimo jiné zastavil exekuci nařízenou na majetek povinného usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 28. června 2012, č. j. 32 EXE 812/2012-11, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2016
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu