20 Cdo 5066/2009
Datum rozhodnutí: 20.01.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY
20 Cdo 5066/2009
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v právní věci žalobkyň a) E. P ., b) L. P ., a c) M. P ., proti povinnému J. P ., o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 91/2008, o dovolání žalobkyně c) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. srpna 2009, č. j. 69 Co 336/2009 - 59, a proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. června 2009, č. j. 14 C 91/2008 - 51, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. 6. 2009, č. j. 14 C 91/2008 - 51, se zastavuje .
II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 8. 2009, č. j. 69 Co 336/2009 - 59, se odmítá .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.): Usnesením ze dne 28. 8. 2009, č. j. 69 Co 336/2009 - 59, krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 6. 2009, č. j. 14 C 91/2008 - 51, jímž okresní soud nepřiznal žalobkyni c) osvobození od soudních poplatků a zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesením soudů obou stupňů podala žalobkyně c) dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.
Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II., bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, občanský soudní řád ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. nepřipouští (srov. § 236 - § 239 o. s. ř.; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 20 Cdo 4359/2009). Nejvyšší soud proto, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.), dovolání žalobkyně c), pokud směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 8. 2009, č. j. 69 Co 336/2009 - 59, podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Usnesení soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání , pokud směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1, věty první, o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 4/2000 pod č. 45).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, 3 o. s. ř. (žádnému z účastníků náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu