20 Cdo 5046/2016
Datum rozhodnutí: 09.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 5046/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Ing. J. M. , S. B., proti povinnému M. S. , B., pro 152 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 40729/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2016, č. j. 24 Co 84/2016-110, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2016, č. j. 24 Co 84/2016-110, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 26. července 2016, č. j. 203 EX 40729/10-114 (viz závěr usnesení), nenaplnil požadavek na povinné zastoupení advokátem pro dovolací řízení.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. listopadu 2016
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu