20 Cdo 4964/2010
Datum rozhodnutí: 02.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 4964/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné obce Bolehošť , proti povinné P. K. , pro 400,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 Nc 4894/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 2. 2008, č. j. 24 Co 80/2008-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2007, č. j. 6 Nc 4894/2007-8, kterým okresní soud nařídil podle platebního výměru č. 4 Obecního úřadu v Bolehošti ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. 92/06, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 400,- Kč exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Marcelu Dvořáčkovou.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním a zároveň požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Okresní soud usnesením ze dne 9. 10. 2008, č. j. 6 Nc 4894/2007-47, návrh povinné zamítl a Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. 2. 2009, č. j. 24 Co 22/2009-54, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Následně okresní soud povinnou usnesením ze dne 20. 4. 2009, č. j. 6 Nc 4894/2007-58, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinné doručeno 14. 9. 2010, ta však vytčené nedostatky neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutorka (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. března 2011 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu