20 Cdo 4916/2010
Datum rozhodnutí: 02.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4916/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. B. , proti povinné Mgr. G. T. , pro 3 900,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 16 E 347/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 26. 4. 2010, č. j. 54 Co 714/2009-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 29. 4. 2009, č. j. 16 E 347/2008-47, zamítl návrh povinné na zastavení výkonu rozhodnutí srážkami z platu, nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 16 E 348/2008-17, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 27. 11. 2008, č. j. 54 Co 162/2008-26. Současně žádné z účastnic nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení okresního soudu potvrdil a povinné uložil zaplatit oprávněné na náhradě nákladů odvolacího řízení 2 300,- Kč k rukám její advokátky.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vzala podáním ze dne 12. 11. 2010 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. března 2011 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu