20 Cdo 490/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 490/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinová v exekuční věci oprávněné ESSOX, s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 267 64 652, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Ladova 389/10, proti povinnému M. K. , pro 36 754,- Kč s příslušenstvím a pro 3 675,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 58 Nc 621/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2010, č. j. 20 Co 342/2010-54, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 18. 3. 2009, č. j. 58 Nc 621/2009-16, kterým obvodní soud nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Václavem Chumem ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. E 2007/06767, k upokojení pohledávky oprávněné ve výši 36 754,- Kč s vyčísleným příslušenstvím a 3 675,- Kč exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. MUDr. Radana Kuču.

Povinný napadl unesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím (a takovým z obsahového hlediska je i usnesení o odmítnutí odvolání proto, že neobsahuje skutečnosti rozhodné příp. žádné podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon č. 120/2001 Sb. /) nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce dne 17. 9. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné, o čemž byli také účastníci řízení správně poučeni.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) a aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. května 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu