20 Cdo 4861/2016
Datum rozhodnutí: 09.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d)) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 4861/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné MONETA Money Bank, a. s. , se sídlem v Praze 4 Michle, Vyskočilova č. 1422/1a, identifikační číslo osoby 25672720, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská č. 36, proti povinnému J. K. , pro 19 902 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Exekutorského úřadu v Přerově JUDr. Lukáše Jíchy (dříve soudního exekutora téhož úřadu JUDr. Tomáše Vrány) pod sp. zn. 103 EX 06614/07, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 30. června 2016, č. j. 58 Co 174/2016-235, takto:

I. Dovolání povinného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. června 2016, č. j. 58 Co 174/2016-235, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 11. 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu