20 Cdo 4819/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 4819/2010
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné obce Bolehošť proti povinnému M. K. , pro 400,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 Nc 4896/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 2008, č. j. 24 Co 108/2008-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2007, č. j. 6 Nc 4896/2007-6, kterým okresní soud nařídil podle platebního výměru č. 2 obce Bolehošť ze dne 8. 3. 2006, č. j. 90/06, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 400,- Kč exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Marcelu Dvořáčkovou.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním a současně požádal o ustanovení advokáta (z finančních důvodů). Usnesením ze dne 9. 10. 2008, č. j. 6 Nc 4896/2007-34, okresní soud zamítl návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 16. 2. 2009, č. j. 6 Nc 4896/2007-36, doručeným dne 24. 9. 2009, a usnesením ze dne 19. 10. 2010, č. j. 6 Nc 4896/2007-42, doručeným dne 2. 11. 2010, dovolatele soud vyzýval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Povinný přesto vytčené nedostatky neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutorka (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011 JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu