20 Cdo 4808/2016
Datum rozhodnutí: 13.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013
20 Cdo 4808/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného ČEZ Prodej, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupeného JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 602/23, proti povinné V. H. , pro 17 591,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 Nc 3282/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2015, č. j. 23 Co 394/2015-247, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2015, č. j. 7 Nc 3282/2007-226, kterým Okresní soud v Kutné Hoře zamítl návrh povinné na zastavení exekuce. Soud uzavřel, že pohledávka oprávněného je již srážena z důchodu povinné u České správy sociálního zabezpečení, a je předpoklad, že bude uspokojena.

Usnesení odvolacího soudu povinná napadla dovoláním ze dne 30. 1. 2016.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, protože usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu