20 Cdo 4806/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 218a o. s. ř.
20 Cdo 4806/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné společnosti BOLEY INVEST & FINANCE S. A., se sídlem v Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, reg. č. 659569, proti povinným 1) SAIVO, s.r.o. , se sídlem v Praze 6, Dejvicích, Na hutích 690/4, identifikační číslo osoby 25689363, a 2) J. K. , zastoupenému Mgr. Radovanem Dospělem, advokátem se sídlem v Brně, Tábor 2333/8, pro 201.156,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 40 Nc 5665/2007, o dovolání 2) povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 27. 3. 2009, č. j. 30 Co 21/2009-45, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil výrok I. usnesení z 21. 1. 2008, č. j. 40 Nc 5665/2007-19 (kterým okresní soud zastavil exekuci proti 2/ povinnému), tak, že se návrh na zastavení exekuce zamítá, podal 2/ povinný dovolání.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (jak výslovně uvedl v poučení soud odvolací). Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.). Pouze v případě nesprávného, neúplného nebo chybějícího poučení je možno podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3 o. s. ř.).

Jak se podává z obsahu spisu, bylo napadené usnesení převzato 2) povinným ve čtvrtek 11. června 2009 (viz doručenka na č. l. 48). Z uvedeného pak vyplývá, že posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání bylo úterý 11. srpna 2009. Bylo-li dovolání podáno k poštovní přepravě až 21. 8. téhož roku (viz obálka na č. l. 62), stalo se tak po marném uplynutí zákonné lhůty.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle části první, hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2011
JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu