20 Cdo 4785/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 4785/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné TEAMONT s. r. o. , se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 95/74, identifikační číslo osoby 26853337, zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní č. 39/2, proti povinnému Ing. V. Z. , K., pro 22 451 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, pod sp. zn. 142 EX 00338/15, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2016, č. j. 9 Co 1416/2015-140, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2016, č. j. 9 Co 1416/2015-140, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, ze dne 3. října 2016, č. j. 142 EX 00338/15-170, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. 12. 2016 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu