20 Cdo 4681/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
20 Cdo 4681/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, proti povinnému J. K. , za účasti manželky povinného M. K., pro 10.844,- Kč zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 26 E 106/2010, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2010, č. j. 68 Co 747/2010-27, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 24. 6. 2010, č. j. 26 E 106/2010-18, kterým okresní soud nařídil podle výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Územního pracoviště ve Frýdku Místku ze dne 31. 3. 2010, č. j. 8641000458 k zajištění pohledávky 10 844,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech ve výroku uvedených, které jsou ve společném jmění povinného a jeho manželky. Současně nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadli povinný a jeho manželka dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, upravujících dovolací řízení, ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí dne 31. 8. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné, o čemž byli dovolatelé také poučeni.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Dovolatelé nebyli v dovolacím řízení úspěšní, oprávněné, které by vzniklo právo na náhradu nákladů řízení, dle obsahu spisu žádné nevznikly; tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu