20 Cdo 4602/2016
Datum rozhodnutí: 21.03.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 4602/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) nezletilého F. H. , b) nezletilého J. H. , a c) nezletilé L. H., všech K. V., všech zastoupených Mgr. MUDr. Pavlem Strejcem, advokátem se sídlem v Sokolově, 5. května č. 655, proti povinnému Š. H. , O., pro dlužné a běžné výživné, vedené u Mgr. Ing. Jiřího Proška, soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň-město, pod sp. zn. 134 EX 01749/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. června 2016, sp. zn. 18 Co 223/2016, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. února 2017, sp. zn. 20 Cdo 4602/2016, se v části, v níž je uvedeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu, opravuje tak, že místo proti usnesení Krajského soudu v Praze správně zní proti usnesení Krajského soudu v Plzni . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. února 2017, č. j. 20 Cdo 4602/2016, došlo k chybě v označení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, když namísto Krajského soudu v Plzni byl v záhlaví usnesení nesprávně uveden Krajský soud v Praze .
Vzhledem k tomu, že jde o zřejmou nesprávnost, na kterou Krajský soud v Praze upozornil, bylo zmíněné pochybení postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s § 243c o. s. ř. napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. 3. 2017 JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. pověřený člen senátu