20 Cdo 4571/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4571/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné E. E., a. s., proti povinnému V. L., zastoupenému advokátem, zřízením soudcovského zástavního práva, pro částku 14.246.965,03 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 2 E 91/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 30. 4. 2008, č. j. 22 Co 499/2008-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které podáním z 21. 11. 2008, doručeným okresnímu soudu 27. 11. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno; oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu