20 Cdo 457/2007
Datum rozhodnutí: 18.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 457/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného n. V. D., zastoupeného dědečkem, proti povinnému V. D., zastoupenému advokátem, pro výživné, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 37 E 547/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 23. 3. 2006, č.j. 19 Co 132/2006-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 12. 1. 2007 doručeným okresnímu soudu osobně téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. dubna 2007


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu