20 Cdo 4473/2008
Datum rozhodnutí: 01.12.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.




20 Cdo 4473/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné KOSMOPOL spol. s r.o. , se sídlem v Kopřivnici, Havlíčkova 497, identifikační číslo osoby 19014651, zastoupené JUDr. Hedvikou Štecherovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Přívoze, Orebitská 1121/1, proti povinnému D. M. , zastoupenému JUDr. Vladimírem Bartlem, CSc., advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská tř. 871/6, prodejem nemovitostí, pro částky 1.800.000,- Kč s příslušenstvím, 396.750,- Kč s příslušenstvím, 100.000,- Kč s příslušenstvím a 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 50 E 817/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 30. 5. 2008, č. j. 10 Co 1388/2007-459, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 2010, č. j. 20 Cdo 4473/2008-501, se v záhlaví opravuje uvedením údaje o zastoupení povinného takto: ... zastoupenému JUDr. Vladimírem Bartlem, CSc., advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská tř. 871/6 .

O d ů v o d n ě n í :


Na základě podnětu zástupce povinného bylo zjištěno, že ve výše uvedeném rozhodnutí Nejvyššího soudu byl vynechán údaj o právním zastoupení, ačkoli z obsahu spisu vyplývá, že povinný zastoupen byl; Nejvyšší soud proto postupem podle ustanovení § 164 a § 243c o. s. ř., uvedený nedostatek odstranil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r. předseda senátu