20 Cdo 4441/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4441/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. , se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, identifikační číslo osoby 618 58 714, proti povinnému J. P. , pro 7 395,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 Nc 5487/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 4. 2008, č. j. 19 Co 207/2009-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 28. 2. 2008, č. j. 0 Nc 5487/2008-8, kterým Okresní soud v Ústí nad Orlicí nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 31. 1. 2007, č. j. 7 C 12/2007-39, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 8. 2007, č. j. 19 Co 358/2007-83, a usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 8. 2007, č. j. 19 Co 358/2007-82, k uspokojení pohledávky ve výši 7 395,- Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Kamila Košinu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které vzal podáním ze dne 11. 11. 2010 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Protože uhrazením vymáhané částky zaniklo pověření exekutora k provedení exekuce (viz č.l. 60), rozhodoval dovolací soud i o nákladech dovolacího řízení s použitím § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (oprávněné v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011 JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu