20 Cdo 4360/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 4360/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Města Prostějov , se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14, IČ 002 88 659, zastoupeného JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 57, proti povinnému I. K. , pro 100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 35 Nc 3921/2009, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. června 2011, č. j. 12 Co 1071/2009 -30, a proti usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 7. 2009, č. j. 35 Nc 3921/2009 - 7, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 15. 7. 2009, č. j. 35 Nc 3921/2009 - 7, kterým Okresní soud v Prostějově zastavil řízení o návrhu na nařízení exekuce pro 100,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu a výslovně též proti usnesení soudu prvního stupně podal oprávněný dne 14. 9. 2011 dovolání (doručené soudu prvního stupně dne 15. 9. 2011), které vzal podáním ze dne 5. 12. 2011, doručeným soudu prvního stupně dne 7. 12. 2011, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011 JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu